PARTNERS
REGLEMENT
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 DOWNLOAD EN ONDERTEKEN HIER HET REGLEMENT-FORMULIER

 

REGLEMENT 2013
1. De “Move 2 Improve Wielertour” is een vierdaagse fietstocht ten voordele van de “vzw Move to Improve”. Dit project voor het goede doel wordt georganiseerd door de “vzw Wielertour”, met zetel te 2250 Olen, Stadsestraat 49a.
2. De “Move 2 Improve Wielertour” vindt plaats van woensdag 28 augustus 2013 tot en met zaterdag 31 augustus 2013.
Op 27 augustus ONTVANGST te Antwerpen om alle administratieve en logistieke formaliteiten te vervullen. Adres: Hotel Scandic, Luitenant Lippenlaan 66, 2140 Antwerpen.
3. Elke deelnemer verbindt zich ertoe om het reglement van de “de 4-daagse Wielertour ten voordele van Move2Improve” strikt te volgen. Indien de deelnemer het reglement niet naleeft, kan dit de uitsluiting van verdere deelname tot gevolg hebben.
4. Voor wat betreft het nakomen van de geldende verkeersregels bent u zelf verantwoordelijk.
5. De organisatie is niet verantwoordelijk voor lichamelijk letsel of materiële schade die u bij de uitoefening van de wielersport oploopt of veroorzaakt, ook niet als u in een groep van de 4-daagse wielertour, met of zonder groepsleider, fietst.
6. Minimum leeftijd voor deelname is 18 jaar.
7. De instructies die gegeven worden door de sportief verantwoordelijke, de veiligheidsverantwoordelijke en de wegkapiteins en motorrijders dienen nageleefd te worden. De tocht is voor het goede doel en absoluut geen wielerwedstrijd. De ritten worden op een afgesproken tempo en in groep gereden.
8. De organisatie zorgt voor de voeding, energiedranken en bevoorradingen tijdens de fietstocht.
De lunch wordt voorzien door de organisatie. Er wordt dus gestopt om met de voltallige groep de maaltijd te nuttigen. Stimulerende middelen horen niet bij deze benefiettocht. Elke deelnemer dient zich te houden aan de start- en rusttijden die bepaald worden tijdens de dagelijkse briefing.
9. Er mag geen schade toegebracht worden aan de natuur of andermans eigendommen.
Er wordt geen afval, onder welke vorm ook, achtergelaten op de openbare weg, hotelparkings en stopplaatsen bij restaurants.
10. De deelnemer is verplicht de kledij te dragen van het team waartoe hij behoort. Elk team is dus uniform gekleed.
Elke deelnemer ontvangt de wielerkledij gratis bij de start. Mogelijkheid tot aankoop van een extra wielertrui en broek voor €50.
Wie wenst dat zijn fietskledij gewassen wordt, dient dit zo vlug mogelijk na de rit te bezorgen aan de organisator.
11. Elke deelnemer ontvangt een polo of T-shirt, met de namen van de sponsors op.
Deze polo MOET voor en na elke rit gedragen worden.

12.

De wettelijke verkeersregels blijven tijdens de tocht onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven is in de situatie waarin de organisatie ontheffing is verleend.
Elke deelnemer is verplicht de verkeersregels te respecteren en te volgen.
Het wegverkeer op het parcours is niet onderbroken. Instructies van politie, organisatie en medewerkers moeten stipt worden opgevolgd.
13. Het dragen van de valhelm is verplicht tijdens de ritten
14. Bij een overtreding zal de deelnemer als enige aansprakelijk gesteld worden voor de door hem aangebrachte schade en eventuele ongelukken. De chauffeurs van de volgwagens, publiciteitswagens en moto’s dienen zich ook aan de wettelijke verkeersregels te houden. Overtredingen zijn ten laste van de chauffeur van het voertuig in kwestie.
De organisatie kan niet verantwoordelijke gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen.
15. Elke deelnemer en medewerker aan de 4-daagse wielertour is door de organisatie verzekerd.
Persoonlijke goederen en materieel vallen niet onder deze verzekering.
16. Er is de mogelijkheid om de fietsen achter slot en grendel te bewaren.
17. Bij niet-deelname na de inschrijving wordt in principe het inschrijvingsgeld NIET terug betaald. Het bestuur kan een uitzondering maken en zal elk geval afzonderlijk onderzoeken.
De organisatie van de 4-Daagse wielertour raadt u of uw groep aan om zelf een annuleringsverzekering te nemen bij uw verzekeringsmakelaar
18. De organisatie behoudt zich het recht de route op bepaalde delen te wijzigen of de gehele fietstocht af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij het evenement niet kan doorgaan.
In geval van afgelasting door voornoemde gevallen vindt geen restitutie plaats van het inschrijvingsgeld.
19. Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van beeltenis op foto, video, film, e.d. … voor promotionele doeleinden van de 4-Daagse wielertour ten voordele van Move2Improve, zonder daarvoor een vergoeding te claimen.
20. Elke deelnemer mag tijdens de ritten afstappen en de volgende rit terug starten.
21. Elke deelnemer verklaart in eer en geweten dat hij in een uitstekende gezondheid verkeert en neemt deel onder eigen medische verantwoordelijkheid. Een medisch attest is verplicht en wordt voor het vertrek afgegeven aan de organisatoren!
22. Bij groepsmaaltijden dient men deftige kledij te dragen en dus geen wielerkledij
23.

Hotelkamers worden netjes verlaten, gebruik van betaal-TV, drank of snacks uit de minibar zijn op kosten van de gebruiker.
De organisatie staat in voor ontbijt, middag- en avondmaal. Dranken en snacks tijdens het fietsen, zijn tevens te verkrijgen bij de organisatie. Alle extra maaltijden en dranken verbruikt door de deelnemer en niet voorzien door de organisatie zijn tevens ten koste van de deelnemer/gebruiker.

24. Op de laatste dag, 31 augustus, is er een gala-avond ALL-IN voorzien voor de renners en hun partner. De sponsoren krijgen extra kaarten volgens de sponsorovereenkomst.
Extra kaarten voor de Partners of sympathisanten zijn apart aan te kopen.
25. Het individuele inschrijvingsgeld bedraagt €695 (Zeshonderd vijf en negentig euro). Te storten op rekening van de vzw Ronde van België wielertour, met vermelding voornaam, naam en INDIVIDUELE DEELNAME WIELERTOUR ONDER SPONSOR.
26. Uiterlijke datum van inschrijving : 15 juli 2013.
27.
Tijdens de gala-avond worden de deelnemers en medewerkers gehuldigd en ontvangen zij een herinnering aan de wielertour.
28. Ritten :
a. Dinsdag 27 augustus: ONTVANGST Antwerpen (administratieve en logistieke formaliteiten)
b. Woensdag 28 augustus: Rit 1 Antwerpen – Lanaken.
c. Donderdag 29 augustus: Rit 2 Lanaken – Houffalize.
d. Vrijdag 30 augustus: Rit 3 Houffalize – Londerzeel.
e. Zaterdag 31 augustus: Rit 4 Londerzeel – Herentals.
  REKENINGNUMMERS:
Crelan IBAN BE46 8601 1944 1536 / BIC SPAABE22
ING IBAN BE87 3631 1552 2794 / BIC BBRUBEBB