PARTNERS
MOVE TO IMPROVE
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

 

 

 

 

 

 


MOVE TO IMPROVE

Move To Improve is een ondersteuningsfonds voor kinderen met neuromotorische (bewegings)problemen. Het doel van dit fonds is het optimaliseren van de zorgen voor deze kinderen.

Hoe gaan we te werk

- Deze kinderen meer en beter laten bewegen
- Grondige objectieve evaluatie van het bewegende kind
- Stimuleren van onderzoek dat de behandeling kan optimaliseren
- Streven naar duurzame oplossingen

Ontstaan & achtergrond

Kinderen met neuromotorische problemen, voornamelijk ten gevolge van een hersenverlamming, vertonen een veelheid aan problemen, welke veranderen onder invloed van de groei en de motorische ontwikkeling. Hersenverlamming of Cerebral Palsy (CP) is het gevolg van hersenschade die optreedt voor of tijdens de geboorte, alsook in de eerste jaren erna. Het is een van de meest voorkomende redenen waarom kinderen moeilijkheden vertonen bij het stappen en/of bij het gebruik van de arm- en handfunctie.

Doel

Alle lopende projecten binnen het UZ Pellenberg zijn er steeds op gericht om de behandeling van kinderen met neuromotorische problemen te optimaliseren. Dit omvat 2 grote luiken :

1. Aanschaffen van hulpmiddelen bij de revalidatie en tijdelijke inschakeling van extra specifiek opgeleid personeel, heel concreet afgestemd op acute noden.

2. Het streven naar een duurzame oplossing, zodat nieuwe acute problemen onder controle blijven.


Er wordt dus gestreefd naar een goed evenwicht in weldadigheid en wetenschap, die beide een cruciale bijdrage leveren in de verbetering van het dagelijkse leven van deze kinderen met neuromotorische problemen.

www.movetoimprove.be